Project Description

האחריות והדאגה לקיום בכבוד של אזרחי המדינה לעת זקנה, הוא אחד מהציוויים האנושיים והחברתיים הבסיסיים ביותר. בשנים האחרונות המציאות בישראל מתרחקת מציווי זה: כיום יותר מחמישית מאוכלוסיית הקשישים בישראל נמצאת מתחת לקו העוני, שיעור זה הוא מהגבוהים ביותר בעולם המערבי.

המצב מחייב שינוי עמוק, אם לא יהיה שינוי במצב הקיים, גמלאים רבים נוספים בציבור הישראלי ימצאו עצמם במצב של עוני ומצוקה בעת יציאתם לגמלאות. בנוסף, מספר הגמלאים היום קטן יחסית ועתיד לגדול בעשורים הקרובים.

יצירת רשת בטחון חברתית לגיל השלישי היא הדרך היחידה בה נוכל לממש את האפשרות בה אזרחים בגיל השלישי  יתקיימו בכבוד תוך שמירה על חברה ערכית וסולידרית.

קישורים: